viktoria kindstrand

Artist in residence Ifö Center

Efter en arbetsdag, för 27 år sedan, lämnade arbetarna på fabriken sina platser, steg ur sina arbetsskor, tog av sina arbetshandskar och lämnade avdelningen för att inte komma tillbaka. Kvar finns spår från de människor som arbetat på fabrikens nedlagda avdelningar. I den nya sporthallen har samtidens människor lämnat spår efter sig.

De kvarlämnade objekten lämnar avtryck som vittnar om vad som är och har varit, en slags materiell politik.

Viktoria Kindstrand har under mars månad varit "Artist in Residence" på Ifö Centers

AIR program. Ifö Center är en konstinstitution med säte i nedlagda delar av Iföverken. Iföverken var en stor och viktig del i brukssamhället Bromölla och i byggandet av Välfärdssverige. I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet skedde flera omorganisationer, personalstyrkan minskade, företaget styckades upp. Flera nedlagda delar av verken står kvar som de lämnades efter en arbetsdag 1989. Viktoria har letat efter spår från människor som arbetade på Iföverken. Viktoria har hittat snedslitna träskor, gummistövlar, strumpor, skyddshandskar, pappersfragment från artiklar men också gjutformar och torkad porslinslera. Gjutformar i gips som berättar om stor hantverkskunnighet. Ett hantverk som utfördes av människor med specialkompetenser. Idag har robotar och maskiner ersatt många händer och kroppar.

Gamla Iföverken ägs numer av flera olika företag. Fabriksområdet är strikt reglerat. Endast anställda har access. Ifö Centers mål är att öppna upp delar av Iföverkens industriområde genom konst och kultur.

En ny institution öppnade i Bromölla 2016, sportanläggningen Sparbankshallen.

I Sparbankshallens konsthall träder samtidens kvarglömda objekt fram genom handskar, vattenflaskor och strumpor. De kvarglömda sakerna från Iföverken och Sparbankshallen möts i Viktorias verk, i fotografier, ursprungliga objekt och gjutna i porslinslera.

https://www.facebook.com/ifocenter/videos/vb.207340609476628/680376798839671/?type=2&theater