viktoria kindstrand

Samhällskroppar

 

Samhällskroppar är ett pågående projekt, i vilket jag arbetar med objekt som skaver inuti samhällskroppen.

Min utgångspunkt är att samhället, dess människor och objekt är sammankopplade och att de återspeglar varandra. Objekten blir till representationer för både samhället och mänskliga kroppar.

Material: betong, akrystal, latex, papper, trä