viktoria kindstrand

Kvinnokroppskamouflage

Bazarkamouflage

Kvinnokroppskamuflage är ett projekt som undersöker objekts betydelsebäranden. Jag har utgått ifrån en baddräkt för kvinnor som inte vill eller av sin omgivning anses kunna visa sina kroppar men ändå delta i strandlivet, objektets namn är hasema. Mina versioner av haseman går ett steg längre, dräkten kamuflerar bärarens kropp. Bilden ovan visar ett bazarkamuflage - du blir ett med bazaren. Dräkterna är inte ett ställningstagande för eller emot någonting utan ett försök att förstå ett objekts betydelse. Tanken är att tillskrivningen av objekts betydelser i en diskurs hänger ihop med hela sätt att tänka och förstå omvärlden. Användandet av ett objekt blir därför ett agerande som i sin tur hänger ihop med ett visst tankemönster. Kamuflaget kan likställas med rollen som bäraren tar. Normativa roller innebär ageranden som känns naturliga, exempel kan vara modern som lagar mat och diskar åt sin familj. Rollen känns naturlig, individen anpassar sig till rollen som om den vore ett kamuflage. Idén med kamuflage är att smälta in och anpassa sig. Idén med könsroller är att anpassa sig genom att följa normer i enlighet med vad som förväntas av en person med en viss roll. 

Havskamouflage

Bazarkamouflage

Kökskamouflage

Kökskamouflage