viktoria kindstrand

Imago Mundi 

Imago Mundi är ett världsomspännande projekt initierat av Luciano Benetton. Konstnärer bjuds in landsvis att delta i ett konstarkiv. Varje konstnär får en duk i formatet 10x12 cm att arbeta på och med. Verken presenteras dels i bokform och dels i utställningar. Min ingång har varit att både representera mitt eget konstnärskap och Sverige. Därför har jag arbetat med tematiken Samhällskroppar. I arbetet fungerar objekten som representationer för både mänskliga kroppar och för samhället. Objekten speglar individerna och samhället. Objektet ”Samhällskropp” kan ses som en replika, en representerad målarduk, men även en representerad kropp, en ersättning för originalet. Den schablonmässiga kartbilden över Sverige är konstruerad av en ickeeuropeisk människas hår, färgat för att anpassas till den svenska diskursen. Jag ämnar belysa beroendeförhållanden mellan individer och samhället och mellan Sverige och resten av världen. 

Material: protesfärgad gummisilikon och äkta indiskt hår